Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Powiatowy w Koninie
Konin 62-510; ul. Noskowskiego 1A
tel./fax +63 242 34 71
e-mail: tpdkonin@op.pl
Nr KRS 0000429483
z dopiskiem TPD Konin
Kategoria: Ośrodek Adopcyjny
Kategorie
Ośrodek Adopcyjny

 

           Ośrodek Adopcyjny        

 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie

 

Działający od 1976 roku

 

 

 

 

 

 

"Sierotą jest dziecko, gdy umarli rodzice,

sierotą jest i to dziecko

któremu nie urodził się jeszcze rodzic

 i opiekun jego ducha"

J.Korczak

 

 

 

             Ośrodek Adopcyjny w Koninie jest niepubliczną placówką prowadzoną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.Funkcjonujemy od 1976r. Swoim działaniem obejmujemy miasta i  powiaty: Konin, Koło, Turek, Słupca.

          W ciągu wieloletniej pracy zdobyliśmy bogate doświadczenie w przygotowaniu kandydatów na rodziców  adopcyjnych.Skutecznie rozwiązujemy problemy dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych.
Jest to możliwe dzięki dobrej współpracy z instytucjami i placówkami zajmującymi się problematyką dziecka
i  rodziny.

Nasze doświadczenia udowadniają , że dzięki dobrej współpracy i współdziałaniu z odpowiednimi placówkami
i instytucjami, można rozwiązywać  problemy dzieci i stwarzać przychylny klimat dla rozwoju rodzinnych form opieki.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Ośrodka Adopcyjnego w Koninie.

Wysłuchamy, doradzimy i postaramy się pomóc.

Nasz adres:

  Ośrodek Adopcyjny

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie

ul. Noskowskiego 1 A, pokój 250

62-510 KONIN

oaokonin@wp.pl

tel. 63 242 34  71, kom. 665 451 414

W związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z dnia 09.06.2011r. Ośrodki Adopcyjno – Opiekuńcze w Polsce uległy reorganizacji. Od dnia  1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego zlecił prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego w Koninie Towarzystwu Przyjaciół Dzieci.

 

 

 Nasza placówka oferuje pomoc w zakresie:

 1. kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka; dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka;
   
 2.  
   
 3. współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego;

 4.  
   
 5. udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów;

 6. gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione;  przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka;

 7.  
   
 8. przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka, zwanej dalej „wywiadem adopcyjnym”;

 9.  
   
 10. prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia dziecka;

 11.  
   
 12. wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko;

 13.  
   
 14. organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka;

 15.  
   
 16. wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, opinii o ich kwalifikacjach osobistych oraz sporządzanie opinii kwalifikacyjnej w sprawach dotyczących umieszczania dzieci w rodzinie przysposabiającej;

 17.  
   
 18. zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu;

 19.  
   
 20. prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań;

 21.  
   
 22. prowadzenie działań promujących proces adopcji;

 23.  
   
 24. współpraca ze społecznością lokalną oraz innymi jednostkami systemu pieczy zastępczej oraz jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.


 

 

Jeżeli znasz:

 

* kogoś, kto nie może dalej wychowywać swego dziecka,

* kobietę, dla której niechciana ciąża jest problemem,

* dziadków, którzy nie radzą sobie z opieką nad wnukami,

DAJ IM ADRES LUB TELEFON

Powiadom nas również o tym, jeżeli znasz rodziców, którzy zaniedbują swoje dzieci.

SPRÓBUJEMY POMÓC

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do
gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj. zamknij